Nhà cho thuê 4x19_5 tầng_Triển khai điện nước

100.000