Nhà phố 3.2x11m 5 tầng_Triển khai điện nước

100.000