Nhà phố 3.3x10m_4 tầng_Triển khai điện nước

200.000 100.000