Nhà phố 5x15m_4 Tầng_Triển khai điện nước

200.000 100.000