Nhà phố 5×16.5m_3 Tầng_Triển khai kiến trúc

100.000