0

Mô tả

Thư viện block dynamic triển khai kết cấu nhà cao tầng gồm:

  • Móng.
  • Vách bể nước ngầm.
  • Mặt cắt dầm.
  • Thép sàn.
  • Thép cắt rải đều.
  • Mặt bằng dầm.
  • Mặt bằng cột.
  • Thép ramp dốc.
  • Block kí hiệu.
  • Mặt cắt thép thang thoát hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *