Bản Vẽ Thiết Kế – Bản Vẽ Xây Dựng

Bản vẽ thiết kế / Bản vẽ xây dựng là sản phẩm của quá trình thiết kế. Quá trình thiết kế gồm nhiều giai đoạn, tùy vào quy mô công trình…

Bản Vẽ Xin Phép Xây Dựng

Bản vẽ xin phép xây dựng là bản vẽ mà người chuẩn bị xây nhà cần phải có để làm thủ tục xin phép xây dựng. Là bản vẽ dùng để thỏa thuận với cơ quan nhà nước

Ý Nghĩa Của Bản Vẽ Thiết Kế

Để định hình công trình trên giấy sao cho thỏa 5 yếu tố: An toàn, Tối ưu chi phí, Tiện nghi, Thẩm mỹ, Phù hợp với cảnh quan.

Cách Đọc Bản Vẽ Nội Thất

Tương tự bản vẽ kiến trúc để đọc được bản vẽ nội thất, bạn cần nắm rõ các dạng thông tin có trong bản vẽ nội thất sau: Hình phối cảnh nội thất,…

Cách Đọc Bản Vẽ Điện Nước

Để đọc được bản vẽ điện nước, bạn cần nắm được các dạng thông tin có trong bản vẽ điện nước sau đây: Thông tin tuyến dây, thông tin…

Cách Đọc Bản Vẽ Kết Cấu

Để đọc được bản vẽ kết cấu, bạn cần nắm rõ 2 vấn đề sau: Các dạng thông tin có trong bản vẽ kết cấu và Các loại bản vẽ kết cấu.