Các ghi chú trong Bản vẽ Kỹ thuật

– Bạn có biết có 5 dạng Thông tin có trong Bản vẽ Kỹ thuật? Đó là: + Thông tin hình + Thông tin kích thước (dim) + Thông tin chữ (ghi chú) + Thông tin kí hiệu + Thông tin mẫu tô vật liệu – Vậy chúng ta có thể dựa vào yếu tố này để đánh giá chất […]

Mặt Bằng Thiết Kế Sơ Bộ

Khi bạn thiết kế đủ 10 nội dung này thì sản phẩm thiết kế sẽ

Quy trình Triển khai Kiến trúc

1. Dữ liệu đầu vào – Dữ liệu đầu vào của Họa viên Kiến trúc là sản phẩm đầu ra của KTS, chính là file Thiết kế phương án hay còn gọi là Thiết kế sơ bộ. – Ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình thiết kế thì công tác lấy dữ liệu đầu vào […]