Họa viên kiến trúc cần biết 12 vấn đề này

1- Sử dụng thành thạo CAD phổ thông 2- Chỉ học công cụ đủ để tạo sản phẩm, không học công cụ kiểu nghiên cứu phần mềm 3- Nắm vững cấu tạo và chức năng 21 bộ phận chính của nhà 4- Tập nhìn hình chiếu mô hình nhà 4- Vẽ 2 giờ mỗi ngày […]