Thu nhập của họa viên kiến trúc

Thu nhập Họa viên = mức lương cố định  + overtime – Như chúng ta đã biết, mức lương của một người lao động phụ thuộc vào giá trị lao động hay nói cách khác là hiệu quả công việc mà người lao động đáp ứng so với nhu cầu của doanh nghiệp. – Trong […]

Việc làm họa viên kiến trúc

Hiện tại (2018) có rất nhiều nơi tuyển dụng họa viên kiến trúc, nhưng rất khó để tuyển được 1 họa viên kiến trúc làm được việc(*) Lý do: Trong 6 năm từ năm 2008~2014 các trung tâm đào tạo họa viên kiến trúc đã đào tạo ra 1 số lượng lớn các họa viên […]

Họa viên kiến trúc cần biết 12 vấn đề này

1- Sử dụng thành thạo CAD phổ thông 2- Chỉ học công cụ đủ để tạo sản phẩm, không học công cụ kiểu nghiên cứu phần mềm 3- Nắm vững cấu tạo và chức năng 21 bộ phận chính của nhà 4- Tập nhìn hình chiếu mô hình nhà 4- Vẽ 2 giờ mỗi ngày […]