Vẽ AutoCad trên 20000 giờ
Triển khai thiết kế kỹ thuật hơn 500 công trình nhà ở
01 Chung cư 27 tầng, 01 Khách sạn 04 sao
Thiết kế điện nước hơn 100 công trình nhà ở, nhà cho thuê, nhà hàng, cafe
Training Phòng thiết kế Công ty TKXD
TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai.
Phát hành Sổ tay Thiết kế Xây dựng trên google play