Hồ sơ Thiết Kế Kỹ Thuật Thi Công Quan Trọng Như Thế Nào?

Bản chất của hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công là để định hình công trình trên giấy, thỏa 7 yếu tố: An toàn bền vững, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đúng nhu cầu sử dụng, tiện nghi,…