Nếu bạn là họa viên kiến trúc cần cải thiện thu nhập thì bạn cần hướng đến mục tiêu trở thành leader nhóm họa viên.

Leader nhóm họa viên là người phụ trách 4 công việc chính sau:
* Kiểm soát chất lượng hồ sơ bản vẽ thiết kế
– Xác định đầy đủ, chính xác thông tin đầu vào.
– Xác định tiêu chuẩn đầu ra.
– Lập quy trình làm việc đơn giản.

* Quản lý tiến độ triển khai thiết kế kỹ thuật
– Hiểu rõ ý đồ Thiết kế.
– Hiểu rõ các loại vật liệu sử dụng trong công trình.
– Hiểu rõ nguồn nhân lực hiện tại để điều phối công việc.
– Phân tích để nắm rõ chi tiết khối lượng công việc cần làm.
– Có phương án dự phòng trong trường hợp: Thay đổi phương án thiết kế, thiếu hụt nhân sự,…

* Xác định rủi ro trong quá trình triển khai bản vẽ
– Yếu tó ảnh hưởng đến chất lượng: Sản phẩm giai đoạn kém; Thông tin không chính xác.
– Yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ: Khối lượng công việc phát sinh; Không có kế hoạch dự phòng; Các công việc liên quan.

* Hỗ trợ các thành viên trong nhóm
– Hướng dẫn làm việc theo quy trình.
– Cung cấp file Template thể hiện theo form.
– Cung cấp Thư viện thông minh (Block Dynamic) rút ngắn thời gian vẽ.
– Cung cấp Chi tiết điển hình để rút ngắn thời gian vẽ.
– Hướng dẫn các Thủ thuật để rút ngắn thời gian vẽ.
– Training đội nhóm: Tiếp nhận thông tin; Xử lý thông tin; Cung cấp thông tin; Quản lý thời gian.

6 Replies to “Leader Nhóm Họa Viên”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *