Bản Vẽ Thiết Kế Cơ Sở

Bản vẽ Thiết kế cơ sở là bản vẽ thiết kế dựa trên Thiết kế sơ bộ được duyệt. Là bản vẽ thể hiện thông tin kích thước và thông tin text để diễn giải nội dung thiết kế.
Bản vẽ thiết kế cơ sở là bản vẽ đầu vào để thiết kế kỹ thuật (thi công)

Nội dung có trong Bản vẽ thiết kế cơ sở

Phần kiến trúc công trình thấp tầng:
– Mặt bằng; Mặt đứng; Mặt cắt.
– Phối cảnh.
– Nội dung khác: Chủng loại vật tư, vật liệu hoàn thiện,…

Phần kiến trúc công trình cao tầng. Ngoài các nội dung tương tự công trình thấp tầng, còn có các nội dung sau:
– Chi tiết thang thoát hiểm.
– Chi tiết cửa chống cháy.

Phần kết cấu và phần MEP thiết kế theo phần kiến trúc.

Thuyết minh Thiết kế cơ sở.

One thought on “Bản Vẽ Thiết Kế Cơ Sở

  1. Pingback: Bản Vẽ Thiết Kế - Bản Vẽ Xây Dựng - Trương Thế Hiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *