Bản vẽ biện pháp thi công là bản vẽ đơn vị thiết kế chính dùng để

– Hướng dẫn các nhà thầu phụ thi công.
– Làm cơ sở để thỏa thuận giữa các bên liên quan.
– Tối ưu hóa công tác thi công.
– Kiểm tra tính khả thi trước khi thi công.
– Quản lý chất lượng thi công.

Nội dung có trong Bản vẽ biện pháp thi công nhằm mục đích hướng dẫn thi công các hạng mục công trình. Ví dụ:
– Bản vẽ chống coffa dầm, sàn
– Bản vẽ thi công tầng hầm
– Bản vẽ thi công bể ngầm

One Reply to “Bản Vẽ Biện Pháp Thi Công”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *