Bản vẽ xin phép xây dựng là bản vẽ mà người chuẩn bị xây nhà cần phải có để làm thủ tục xin phép xây dựng. Là bản vẽ dùng để thỏa thuận với cơ quan nhà nước các vấn đề sau: Vị trí xây dựng, Diện tích xây dựng, Quy mô xây dựng,… Là bản vẽ cơ quan nhà nước dùng để kiểm soát việc xây dựng tại địa phương.

Những nội dung có trong Bản vẽ xin phép xây dựng

Họa đồ vị trí (Tỉ lệ: 1/200, 1/250)
– Kí hiệu hướng bắc.
– Ranh đất, ranh lộ giới.
– Mốc ranh, khoảng cách các mốc ranh.
– Đường phía trước và sau nhà (nếu có)
– Hatch diện tích phần xin phép xây dựng.
– Số tờ số thửa.

Thông tin công trình
– Cấu trúc nhà:
  + Tường gạch, hoàn thiện sơn nước.
  + Khung cột, móng BTCT.
  + Nền gạch ceramic.
  + Mái BTCT/ngói.
– Diện tích xây dựng mới.
– Tổng diện tích xây dựng.
– Mật độ xây dựng.
– Hệ số sử dụng đất.

Mặt bằng các tầng (TL: 1/100)
– Ranh lộ giới (dim tới trục gần nhất)
– Cote nền.
– Bố trí vật dụng cơ bản.
– Tên phòng.
– Kích thước trục, kí hiệu trục.

Mặt bằng móng và Chi tiết móng
– Hình dáng móng (mặt bằng, mặt cắt điển hình)
– Kích thước.
– Cote.

Mặt bằng cấp điện, mặt bằng cấp thoát nước và chi tiết sơ bộ hầm tự hoại
– Hướng cấp điện.
– Hướng cấp nước.
– Hướng thoát nước.
– Vị trí hầm tự hoại.
– Chi tiết hầm tự hoại.

Mặt đứng và Mặt cắt
– Ranh lộ giới (dim tới trục gần nhất)
– Hình dáng.
– Kích thước. – Cote.

4 Replies to “Bản Vẽ Xin Phép Xây Dựng”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *