Họa Viên Triển Khai Bản Vẽ

Họa viên triển khai bản vẽ kỹ thuật là một nhân tố không kém phần quan trọng trong một công ty thiết kế xây dựng. Nhiệm vụ chính của người này là thể hiện các bản vẽ kỹ thuật xây dựng.

– Từ phương án thiết kế kiến trúc của kiến trúc sư và những thông tin đầu vào, họa viên 2D vẽ ra các bản vẽ kỹ thuật kiến trúc. Trong đó thể hiện các thông tin hình học, kích thước, kí hiệu, ghi chú. Giúp thợ xây xây đúng ý tưởng thiết kế kiến trúc.

– Từ phương án thiết kế kết cấu của kỹ sư và những thông tin đầu vào, họa viên 2D vẽ ra các bản vẽ kỹ thuật kết cấu. Trong đó thể hiện các thông tin hình học, kích thước, kí hiệu, ghi chú. Giúp thợ xây đóng ván khuôn, bố trí thép đúng ý tưởng thiết kế kết cấu.

– Từ phương án thiết kế điện nước của kỹ sư và những thông tin đầu vào, họa viên 2D vẽ ra các bản vẽ kỹ thuật điện nước. Trong đó thể hiện các thông tin tuyến dây, ống, quy cách dây, ống, sơ đồ nguyên lý. Giúp thợ điện nước lắp đặt đường dây, đường ống và đấu nối tuyến dây, ống đúng ý tưởng thiết kế điện nước.

Hiện nay các công ty thiết kế xây dựng đang thiếu hụt nhân sự Họa viên triển khai bản vẽ, bạn có thể thấy rõ qua các trang tuyển dụng họa viên kiến trúc. Tuy nhiên rất khó để tuyển được một họa viên giỏi vừa giỏi chuyên môn, thái độ làm việc tốt và có tinh thần cầu tiến.

Giải pháp tốt nhất cho các chủ doanh nghiệp thiết kế xây dựng, đó là công tác đào tạo họa viên. Đào tạo chuyên môn cho nhân sự hiện hữu, những người đã quen với văn hóa doanh nghiệp, thay vì tuyển dụng người mới để hòa nhập!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *