Truyền Nghề Họa Viên Offline Tại Tphcm

 • Chuẩn bị: Laptop, Sổ tay ghi chép. Cài sẵn Autocad 2013
 • Quy tắc học: Làm đủ bài tập
 • Địa điểm học: Làng đại học Thủ Đức
 • Thời gian học: Chủ nhật hàng tuần
  – Từ 9h~9h30: Ôn nhanh bài tuần trước
  – Từ 9h30~11h30: Học nội dung mới
  – Từ 11h30~12h: Hỏi đáp
  – Từ 12h~13h: Ăn trưa, nghỉ ngơi.
  – Từ 13h~15h: Học nội dung mới
  – Từ 15h~16h: Làm bài tập
  – Từ 16h~18h: Học nội dung mới
 • Ngày 1: Autocad PT1
 • Ngày 2: Autocad PT2
 • Ngày 3:
  – Tổng quan bộ hồ sơ thiết kế
  – Quy trình thiết kế và KPI
  – Khởi tạo bản vẽ
  – DMBV kiến trúc. Template, Thư viện
 • Ngày 4: Triển khai các loại mặt bằng kiến trúc
 • Ngày 5: Vẽ mặt đứng
 • Ngày 6: Vẽ mặt cắt
 • Ngày 7: Triển khai cầu thang BTCT, Thang sắt
 • Ngày 8: Triển khai phòng wc, Cửa
 • Ngày 9: Triển khai thang máy, ramp dốc, mái lấy sáng
 • Ngày 10: DMBV kết cấu, Template, Thư viện, Ghi chú chung
 • Ngày 11: Móng, Cột
 • Ngày 12: Đà kiềng, Dầm
 • Ngày 13: Sàn, Cầu thang
 • Ngày 14: Mái dốc, Thống kê thép
 • Ngày 15: DMBV điện nước, Template, Thư viện, Ghi chú chung
 • Ngày 16: Chiếu sáng, Cấp điện
 • Ngày 17: SĐNL, Điện nhẹ
 • Ngày 18: ĐHKK, Chống sét, Tiếp địa
 • Ngày 19: Cấp nước
 • Ngày 20: Thoát nước
 • Ngày 21: In ấn, Ôn tập
 • Ngày 22: Review hồ sơ

Đăng Ký Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *