Nhà phố 5×16.5m_3 Tầng_Triển khai điện nước

100.000